Karen Greve Straarup - Foredrag:

Jeg kan tilbyde foredrag til slægtshistoriske foreninger, lokalhistoriske, sognehistoriske sammenhænge eller lignende. 
Henvendelse: kstraarup@wwi.dk     tlf. 86443014     Karen Greve Straarup

Fæstebønder med noget på kistebunden
Normalt opfatter vi fæstebønder som en gruppe underkuede bønder, der ikke var særligt dygtige, måske var lidt drikfældige og som sad på træhesten en god del af tiden.
Foredraget viser en helt anden side af fæstebondens liv.
Med udgangspunkt i en konkret landsby vises, at fæstebønder kunne være velhavende, føre retssager mod herremanden og i øvrigt gøre sig gældende i samfundet.
Der fortælles også om eksempler fra andre landsbyer.

Min kriminelle tip-tip-oldefar
Beretningen om en agtværdig bonde, der blev "kriminel" og fik sin straf i 1830'erne.
Foredraget belyser hans historie, retssagen, straffen og konsekvenserne for familien, for det var én person, der fik en dom, men hele familien blev straffet.

Dåbstøj - kristenklæder
Foredraget gennemgår hvilken form for dåbstøj, der kendes i den danske kirke fra Middelalderen til nutiden.
Hvad er historien bag den specielle dåbsdragt?
Baggrunden for traditioner og skikke belyses.

Der vises mange billeder med eksempler på dåbsdragten i Danmark.

Skudsmålsbogens historie
(Et kort foredrag der vil være egnet til en mindre sammenkomst, generalforsamling el.lign. arrangement, hvor der også foregår noget andet).
Med udgangspunkt i en ung piges skudsmålsbog gennemgås begrebet skudsmålsbog.
Hvad kan man forvente at finde i en skudsmålsbog?
Hvilken funktion havde bogen?
Hvornår fungerede den?
Hvordan finder man frem til skudsmålsbøger?

Rytterskolerne
Foredraget giver en kort oversigt over skolelovene i Danmark, hvorefter fokus specielt rettes mod rytterskolerne, Frederik IV's skoler.
Hvad var en rytterskole?
Hvad var lovgrundlaget?
Bygningen af de 241 skoler 1721-27. Indretningen. Hvorfor blev de bygget netop der?

Hvordan var undervisningen? Lærerne?
Hvordan gik det senere?

Spor og kilder der kan benyttes i slægtsforskningen. Hvor findes de?
Der henvises til nogle af de mange gode hjemmesider, der findes om emnet.

DAISY - Hvordan bestiller man materiale?
(Et kort foredrag der vil være egnet til en mindre sammenkomst, generalforsamling el. lign. arrangement, hvor der også foregår noget andet).

Statens Arkivers registrerings- og bestillingssystem.
Hvordan bruger man det?
Hvordan bestiller man materialer?

Tilbage til forsiden