Iversen-familien, en kort oversigt.


Iver Olesen og Else Nielsdatter
(Mine tip-tip-oldeforældre)

 

Iver Olesen blev født i 1787 som søn af Mette Marie Iversdatter og Ole Pedersen i Skrave sogn, Ribe amt.

 

Else Nielsdatter (min tip-tip-oldemor) blev født og hjemmedøbt samme dag, den 4. august 1795. Denne begivenhed fandt sted i Hedensted sogn, og den 13. september samme år kunne familien drage til kirken i Hedensted for at lade den lille Else fremstille til sin dåbs bekræftelse.

Else Nielsdatter var sidste barn i en søskendeflok på mindst 8, så da Else skulle fremstilles, var hendes storebror Niels Nielsen fadder. Det var i øvrigt også hendes farbror Niels Andersen i Thorby. Ole Beenefeldts kone i Hedensted bar barnet. Forældrene var ikke helt unge, faderen Niels Andersen var 54 år, og moderen Mette Rasmusdatter var  39.

Else havde flere søskende, blandt andet en søster, Maren der var 2 år ældre, men så havde hun altså også en voksen bror og andre søskende derimellem.

Faderen var først husmand og træskomand i Hedensted, men det lykkedes ham at samle penge sammen og købe en gård i Ørum, det skete i 1803, da Else var 8 år.

Den 27. juni 1815 var de til trolovelse hos præsten og sikkert med efterfølgende gilde hjemme hos Elses forældre, for trolovelsen blev stadig anset for gyldig adgang til at bo sammen. Brylluppet fandt sted i Ørum kirke den 31. oktober 1815. Forlovere var Peder Beenfeldt og Niels Pedersen.

De nygifte slog sig ned i Ørum og blev gårdfolk. Man må næsten formode, at de har kendt hinanden før, eller at familierne har kendt hinanden. Indimellem er det svært at forstå, hvordan par finder hinanden.  
De måtte senere sælge gården og fik et omtumlet liv, men boede i Sødover i Nørup sogn i mange år. Iver Olesen gjorde sig skyldig i et hestetyveri, det kom der selvfølgelig en retssag og dom ud af. Han afsonede strafen i Stokhuset i København.

Der blev i alt født 9 børn i ægteskabet, - jeg har nogle oplysninger om dem alle, men der også "huller".

Iver Olesen blev ikke særlig gammel. Han døde 60 år gammel i Sødover i Nørup sogn den 19. maj 1847 og blev begravet i Nørup.

Else levede mange år som enke, og hun fik måske endelig nogle rimeligt gode år, inden hun døde i 1878, 83 år gammel.

 

---

Ole Iversen og Ane Marie Jensdatter  
(Mine tipoldeforældre)

Ole blev født  1821 af ovenstående forældre.

Ane Marie Jensdatter blev født 5. oktober 1816 som næstældste barn af Jens Madsen og Karen Jensdatter, gårdmandsfolk i Tolstrup, Herslev sogn. Hun blev døbt og konfirmeret i den lille Herslev kirke.

Ane Marie Jensdatter (33 år) og Ole Iversen (28 år)  blev viet i Gauerslund kirke den 4. maj 1850. Kun hans mor var tilbage af forældrene, så man gætter nok rigtigt, at husmand Niels Poulsen og Dorthe igen hjalp de unge lidt. I hvert fald er han forlover sammen med Ane Maries bror Mads Jensen, der havde overtaget hendes fødegård i Tolstrup, Herslev sogn.

Hvorfor brylluppet skulle holdes i Gauerslund kirke, kan man kun gætte på: Ville Ane Maries bror ikke holde deres bryllup?

Ane Marie Jensdatter og Ole Iversen fik en søn den 21. januar 1857. Han blev født i Refsgårde i Egtved sogn og døbt i Egtved kirke 9. april 1857.Denne søn er Jens Peter Iversen, min oldefar. Ved hans fødsel var faderen husmand i Refsgårde. De boede også i Refsgårde i 1859, da datteren Else Marie blev født. De fik ikke flere børn. 

 

De kom til at bo forskellige steder: Skærup, Refsgårde og Brakker i Egtved sogn.

Ane Marie og Ole blev boende i Brakker i mange år. Det kan være, at  de endelig på deres gamle dage fik gode forhold.

24. september 1893 døde Ane Marie Jensdatter, 76 år gammel. Hun blev begravet i Ø Starup den 29. september. KB anfører, at Ole Iversen stadig var boelsmand i Brakker.

Ole Iversen levede som enkemand i 12 år. Han døde 1. juni 1905 og blev begravet i Øster Starup.

---

 

Jens Peter Iversen og Ane Johanne Dorthea Abellone Nielsen

(Mine oldeforældre)

Jens Peter Iversen blev født den  21. januar 1857 i Refsgårde, Egtved sogn som ældste barn af Ane Marie Jensdatter og Ole Iversen.

Han var husmandssøn og har derfor været i arbejde så snart han overhovedet kunne. Hans forældre havde flyttet en del rundt, og allerede da han var 5 år gammel, flyttede forældrene igen, denne gang til Skærup sogn. Jens Peter er ikke registreret ved denne flytning, enten er han glemt, eller han har været sat midlertidigt i pleje hos andre. Det var en foreteelse, der ikke var så ualmindelig, som man skulle tro, og det kunne udmærket være en anden husmandsfamilie, der tog sig af ham en periode.

Forældrene flyttede senere til Brakker i Øster Starup sogn, men da var Jens Peter for længst ude at tjene, og meget taler for, at han blev på egnen  Skærup-Gårslev.

 

Ane Johanne blev født i Høl, Gårslev sogn  den 5. september 1858 og var datter af husmand Niels Hansen og Ane Kirstine Nielsdatter.

Hun var 3. barn i familien, det vil dog sige, at barn nr. 2 var død 5 dage efter fødslen, så ham har hun naturligvis ikke kendt.

 

I 1881 opholdt han sig i Gårslev sogn. Den 17. september var der bryllup i Gårslev kirke, Jens Peter Iversen, 24 år skulle giftes med en pige fra Gårslev, nemlig Ane Johanne Dorthea Abellone Nielsen, som var 23 år ved brylluppet.

Da der skulle bestilles lysning forud for brylluppet, var gårdmand Thomas Pedersen i Gårslev og husmand Hans Nielsen, Andkjær forlovere.

Husmand Hans Nielsen, Andkjær ses ved flere lejligheder og er blandt andet fadder for bedstefar, Niels Peter Iversen.

De kom vist til at bo i Gårslev Lund lige efter brylluppet. Men i følge kirkebogen er deres første barn født i Rands 2½ år senere. På dette tidspunkt var Jens Peter stadig indsidder, dvs. han ejede ikke det hus de boede i. Det betyder sikkert også, at de begge måtte gå ud at arbejde for at tjene til føden. Fødevarepriserne var nemlig steget meget mere end lønningerne i 1870’ erne.

De slog sig ned i Gårslev sogn, boede i Gårslev Lund og senere i Rands. Enhver der har besøgt Rands, ved hvor smukt der er. Her boede de indtil 1912, og her blev børnene født i 1884 (bedstefar) og 1886. Flere børn blev der vist ikke født.

 

I løbet af de næste år lykkedes det Jens Peter Iversen og hans kone at arbejde sig så meget op, at de kunne købe et lille husmandssted, matr. 2b, Rands By, Gårslev sogn. Stedet lå ved  Nebbegårdsvej tæt på Lille Strandgård.

Ved folketællingen i 1901 boede familien der, og Jens Peters kone var kogekone. Jens Peter selv har nok drevet en blanding af landbrug og håndværk, som mange husmænd gjorde.

De solgte imidlertid stedet, og kort efter brændte det og blev derefter lagt ind under Lille Strandgård.

 

I 1912 hjalp de sønnen Niels Peter til en gård i Grejs. Det gjorde de ved at indskyde 8000 kr i gården mod at få en årlig ydelse på 490 kr resten af deres liv.

Da var Jens Peter Iversen 55 år, og det var vel noget tidligt at gå på aldersrente, og muligvis arbejdede Jens Peter stadig noget med håndværksmæssigt arbejde. Hans værktøj (snedker?) var på gården i Grejs og befinder sig nu hos Preben. Muligvis var Jens Peter heller ikke rask mere.

På Østerlund i Grejs boede de hos sønnen og svigerdatteren resten af deres liv. De blev begge begravet på Grejs kirkegård, jeg husker at have set deres grave, men stenen er nu borte. Jens Peter fik 14 år hos sønnen i Grejs og så de ældste af børnebørnene vokse op. Han blev 69 år.

Ane Johanne døde  77 år gammel den 13. februar 1936 og blev begravet ved siden af sin mand på Grejs kirkegård.

---

 

Niels Peter Iversen og Kirstine Hansine Greve

(Mine bedsteforældre)

 

Født 3. marts 1884 i Rands, Gårslev sogn.

Døbt 10.april 1884 i Gårslev kirke.

Ved brylluppet med Kirstine Greve 11. november 1908 i Vejlby kirke opholdt han sig  i Gårslev sogn.

De første 3 børn blev født i Gårslev i perioden 1909-12. De øvrige 4 i Grejs 1915-31.

Børnenes navne: Jens, Hans, Dorthea, Søren, Thomas, Svend, Vagn.

I juni 1912 købte Niels Peter Iversen Østerlund i Grejs.

Der blev i den anledning udstedt en panteobligation på 8800 kr. Dette beløb skulle forrentes hvert halve år med et beløb til forældrene, og det blev skrevet, at pengene skulle udbetales så længe en af ægtefællerne levede.

Niels Peter Iversen ejede gården Østerlund i Grejs  til sin død i 1947, hvorefter sønnen Søren (far) overtog den.

 

---

Søren Iversen og Anna Maria Olsen

(Mine forældre)

Søren, født 1912, - han døde i 1984 i Vejle.

Anna, født 1914 i Vejlby, Fyn, - hun døde 2002 i Vejle.

De afhændede gården i Grejs i 1956 og flyttede til Vejle.

 

3 børn:

Preben, født 1940

Karen, født 1947

Esther, født 1950

 

Tilbage til forsiden          Tilbage til Slægtsforskning