Hvor mange børn var der i klasserne
på Asferg Skole i "gamle dage"?

I 1930 var der 18 elever i 2. klasse, 7 piger og 11 drenge.

I 1930 var der 18 elever i 3. klasse, 7 drenge og 11 piger.

1 1935 var der 19 elever i 2. klasse, 6 piger og 13 drenge.

I 1935 var der 19 elever i 3. klasse, 11 piger og 8 drenge.

 

Hvilke fag havde de i Asferg Skole i 1930 i  2. og  3. klasse?

Dansk 

Læsning

Stavning

Skrivning

Regning

Religion 

Historie

Sang 

Geografi 

Gymnastik

Historie var Danmarkshistorie.                      

Pigerne havde desuden håndarbejde.

Tilbage til forsiden               Tilbage til lokalhistorien