Den ældste skole i Asferg er afbildet i mange bøger, for billedet er samtidig et af de få billeder, der findes af en dansk landsbyskole i 1700-tallet. Det er en akvarel, udført af Friederich Rasch, der var huslærer i præstegården. Billedet er malet i 1768. Originalen befinder sig i Nr. Sundby lokalhistoriske samlinger.
Skolen ses til venstre for kirken, bygningen er nærmest bygget ind i kirkegårdsmuren, - som det stadig kan ses. Foran kirken ses kirkeladen og foran den lå "a kirk'lade'pyt". Nu er der parkeringsplads.
Den nuværende skole, hvis første del blev opført i 1914, ligger foran området yderst til højre i billedet.

 

Sandsynligvis er Asfergs første skole blevet bygget med tilskud fra de lokale gårde, så man kunne få en fast lærer i stedet for løbedegnene, der på skift holdt skole rundt i gårdene.